+976 70117171, +976 99117988         info@techsource.mn

HITRONIC®

HITRONIC® / Оптик өгөгдөл дамжуулах кабель

HITRONIC ® Шилэн кабель нь том хэмжээтэй өгөгдлийг хялбар дамжуулдаг. Бараг гэрлийн хурдаар, алдаагүй дамжуулна. Тэр ч байтугай цахилгаан соронзон радиацийн нөлөөлөлд ч мэдээллийг саадгүй дамжуулдаг. HITRONIC ® кабелиар байрны гадна, дотор төгс шийдлийг хийж болно.

  • HITRONIC ® шилэн кабель нь том хэмжээний өгөгдлийг саадгүй /гэрлийн хурдаар, алдаагүй/ дамжуулдаг.
  • Цахилгаан соронзон орон зайтай орчинд ч саадгүй ажиллана.
  • HITRONIC ® кабель нь гадна, дотно аль ч холболтыг төгс шийднэ.