+976 70117171, +976 99117988         info@techsource.mn

SILVYN®

SILVYN® / Кабелийн хуванцар металл бат бөх хамгаалалт

The universal range of SILVYN® protection and guidance sys-tems protect cables effectively against dust, mois ture, mechan-ical, thermal and chemical in-fluences. The versatile SILVYN® CHAIN range of energy supply chains also protects and guides cables in dynamic applications.

  • SILVYN ® хамгаалалт нь тоос шороо, ус чийг, дулааны, механик болон химийн нөлөөллөөс хамгаална.
  • Динамик буюу хөдөлгөөнт хэрэглээнд, мөн сувагчлал хийх үед ашиглагдана.
  • Энгийн, бат бөх, удаан эдэлгээтэй.